วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ประมวลภาพกิจกรรม


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องล้างจาน
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์บริจาคเงินสมทบจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์จัดโครงการ เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อชีวิต

เพื่อจัดหาทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น